Přinášíme a rozvíjíme umění nenásilné komunikace
v České republice

Co je Nenásilná komunikace?

Nenásilná komunikace (Nonviolent communication, NVC) je metoda – či možná spíše uměníkomunikace směřující k vytváření souladu mezi lidmi a efektivnímu řešení možných konfliktů.

Tuto metodu vyvinul Marshall Rosenberg a rozvinuli mnozí další trenéři a psychologové, ale jak sám Rosenberg říká: “…vše, co bylo integrováno do NVC, jsou poznatky o jazyku, komunikaci, vědomí a použití síly, známé mnoho století. Umožňují udržet si empatické naladění k ostatním i k sobě i v náročných situacích.”

Nenásilná komunikace rozvíjí jazyk, kterým můžeme mluvit o svém vnitřním světě, o svých potřebách a pocitech. To umožňuje lépe rozumět jak svému vnitřnímu světu, tak pocitům a potřebám ostatních lidí.

Jazyk slouží jako médium, skrz které vytváříme své porozumění světu a kterým svět ovlivňujeme. Ve skutečnosti nemluvíme o tom, co vidíme – spíše vidíme pouze to, o čem jsme schopni mluvit.
— Fred Kofman

Nenásilná komunikace staví na třech pilířích:

Robert Krzisnik o Esenci Nenásilné komunikace

Nenásilnou komunikaci ve světě reprezentuje a lidi, kteří ji učí ve světě, sdružuje Center for Nonviolent communication. Zajišťuje také další výcvik a certifikaci dalších trenérů.