Přinášíme a rozvíjíme umění nenásilné komunikace
v České republice

Blog o Nenásilné komunikaci

Týden Nenásilné komunikace je za námi!

17.11.2013 Adam Čajka

Děkujeme všem, kdo jste toho byli součástí a pomohli jste na všech akcích vytvořit vynikající atmosféru.

Vše začalo v pondělí workshopem s názvem Participatory Leadership: how to engage people to get results.
Jak mohu ve své organizaci vytvořit podmínky pro opravdové zapojení lidí do dění a rozhodování? Jaká je ta pravá míra mezi striktními pravidly a tvůrčím chaosem? Například tak zněly jedny z hlavních otázek dne.

Participatory Leadership

Účastníci workshopu si na použití standardních facilitačních metod (Open Space Technology, World Café, Pro-action Café, Circle Process) zažili přístup a praxi Art of Hosting. Toto „umění“ klade důraz na vytvoření co nejvhodnějších podmínek podporujících dynamiku, tvorbu a společnou práci skupin. Lektoři Marjeta Novak a Robert Kržišnik dokázali vytvořit inspirativní prostředí, ve kterém se dalo experimentovat například s tím, jak může skupina podpořit a rozvinout něčí osobní projekty.

Tím, že jsem si mohla „vyřešit“ v Pro Action Café svůj aktuální problém, dostala jsem konkrétní zážitek, jaké to je, když nějakou věc přestanu manageovat a nechám na skupině, aby našla řešení. Byl to pro mne velký AHA moment, který mě myslím posune v mnoha podobných situacích v budoucnu trochu blíž směrem k participativnímu leadershipu.“
– Markéta Kunešová

Objeví se “restorative circles“ na českých školách či řízená podpora participace občanů v jedné z městských částí Prahy?

Při přednášce na téma Nenásilná komunikace v mezilidských vztazích se Robert zaměřil na to, co lidi v komunikaci rozděluje a následně na to, co je spojuje. V kostce představil přístup NVC (Nonviolent Communication) a důvody proč jsme jako lidstvo byli v minulosti naučeni komunikovat jinak. Kapacita sálu byla překročena téměř přesně o 50%, nicméně to na atmosféře večera spíše přidalo.

Fotka z přednášky o Nenásilné komunikaci v mezilidských vztazích

Na druhé přednášce, která proběhla v útulně naplněném eurytmickém sále Waldorfské školy, se Robert zaměřil na Nenásilnou komunikaci s dětmi. Silnou stránkou bylo sdílení jeho osobní zkušenosti se třemi dětmi. Lidé v publiku si během přednášky vyzkoušeli několik interaktivních cvičení. Jedno z témat, které se vracelo, vystihuje otázka: Jak pomáhat naplňovat dětem jejich potřeby a nezanedbat přitom potřeby své?

Na víkendovém workshopu se Robert s Marjetou zaměřili na esenci NVC, kterou účastníci mohli zkoumat při celé řadě praktických cvičení. Cvičení se týkala naslouchání, upřímného sebevyjádření a také empatiek sobě i k druhým, napojením se na pocity a potřeby. Tyto tři dovednosti lze považovat za pilíře NVC. Lektoři účastníky provedli postupem, který umožňuje transformovat stresové situace a nabýt klidu, ve kterém lze vidět nové cesty k řešení. Zkušenost z workshopu byla o to intenzivnější tím, že byl veden dvěma trenéry (certifikovanými CNVC – Centrem pro Nenásilnou komunikaci) a na jednoho tedy připadalo 10 účastníků, což zajistilo individuální přístup – slovy Jany:

Nejvíce mi utkvěl v hlavně sobotní odpolední trénink v malých skupinkách, kde jsem prožila najednou na 4 židlích mnoho emocí i sílící pláč a bolest, která však s podporou Roberta pomalu odezněla to byl asi ten nejsilnější zážitek. To zklidnění a nalezení klidu, bylo neuvěřitelné.“
– Jana S. Krištoforyová

Fotka z workshopu Esence Nenásilné komunikace« Zpět na výpis článků